Dnes otvorené 09:00 - 14:00, pohotovosť NON STOP po tel. dohovore na partnerskej klinike PrimaVet, v Rači

+421910430466

Povinné čipovanie psov

Povinné čipovanie psov

Od 30.10.2019 má každý majiteľ psa povinnosť dať začipovať svojho psíka bez ohľadu na vek.

Čipovanie

Čipovanie je označenie a identifikácia spoločenského zvieraťa (psa, mačky, fretky) nezameniteľným spôsobom pomocou zavedenia mikročipu, vykonávať ho môžu len poverení súkromní veterinárni lekári.

 

Mikročip

Mikročip je zariadenie veľkosti zrnka ryže a jeho zavedenie pod kožu (na ľavú stranu krku) je rýchle a takmer bezbolestné. Každý mikročip obsahuje jedinečný 15 - miestny číselný kód, ktorý databáza Centrálneho registra spoločenských zvierat spája s konkrétnym zvieraťom a majiteľom. Nefunguje však ako GPS, nedá sa podľa neho vystopovať zviera. Číselný kód sa odčítava špeciálnym čítacím zariadením, ktoré sa nachádza vo veterinárnych zariadeniach, útulkoch a karanténnych staniciach.

 

Centrálny register spoločenských zvierat

Je to počítačová databáza, ktorá obsahuje základné údaje o čipovaných zvieratách a ich majiteľoch.

 

Povinnosti vlastníka

Vlastník je povinný nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka. Nahlásiť úhyn do 21 dní odo dňa úhynu zvieraťa. Údaje sa zapisujú do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Vlastník psa je povinný poskytnúť súkromnému veterinárnemu lekárovi osobné údaje, ktoré sa zapisujú do CRSZ.

 

Povinné čipovanie psov

Povinné čipovanie psov platí pre všetky psy chované na území Slovenskej republiky.Je potrebné čipovanie zabezpečiť vždy pred zmenou majiteľa, najneskôr do 12. týždňaveku zvieraťa.

Pre všetky psy narodené do 31. augusta 2018 platí povinnosť, že musia byť začipované do 31.októbra 2019 !!!

Čipovanie psa zabezpečuje vlastník zvieraťa.Čipovanie psa a mačky je tiež podmienkou pre vydanie cestovného pasu spoločenskéhozvieraťa (Európsky Pet Pass), potrebného na cestovanie do zahraničia.

 

 

Pre ďalšie informácie je možné navštíviť webovú stránku https://www.crsz.sk/ alebo sa spýtať Vášho veterinárneho lekára.